Phỏng vấn khách hàng tại Hà Nội

Tags sản phẩm

Fanpage

Chương trình “Ưu đãi khách hàng” T6.2017

THÔNG BÁO

V/v Chương trình “Ưu đãi khách hàng”

Trong 3 ngày từ 09/06 đến 11/06, công ty CPQT LeadViet áp dụng chương trình ưu đãi khách hàng như sau:

 1. Chương trình ưu đãi

Khách hàng mua sản phẩm trong thời gian khuyến mại được hưởng ưu đãi như sau:

 • Mua 3 hộp Vina Tảo trị giá 1.260.000đ tặng 1 hộp Vina Tảo trị giá 420.000đ
 • Mua 2 hộp Bioglucumin (6 lọ nhỏ) trị giá  1.560.000đ tặng 1 hộp Vina Tảo trị giá 420.000đ.
 1. Hỗ trợ lại công ty

Quản lý kinh doanh hỗ trợ lại công ty trong chương trình ưu đãi 90.000đ với 1 hộp Vina Tảo khuyến mại.

 1. Điều kiện áp dụng
 • Quản lý tại Hà Nội.
 • Trước thời điểm diễn ra ưu đãi các Quản lý không nợ sản phẩm hoặc tiền của công ty.
 • Thanh toán sản phẩm ưu đãi đúng thời hạn: Từ 8h ngày mùng 9 đến 17h ngày 11/06/2017 (thanh toán chậm nhất trước 10h sáng 12/06).
 • Không áp dụng cho sản phẩm lấy để bán trong hội thảo.
 1. Thời gian áp dụng

Chương trình áp dụng từ 8h ngày 09/06 đến hết 17h ngày 11/06/2017

Đề nghị các Quản lý kinh doanh thông báo cho khách hàng được biết.

 

Nơi gửi:

 • QLKD
 • Các phòng ban liên quan
 • Lưu văn thư

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

         

 

Viết bình luận