Phỏng vấn khách hàng tại Hà Nội

Tags sản phẩm

Fanpage

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2016

CÔNG TY CP QUỐC TẾ LEADVIET

Số: 134/TB-LV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày 19  tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc nghĩa lễ, tết năm 2016;

Căn cứ nội quy, quy định của Công ty;

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPQT LEAD VIỆT NAM THÔNG BÁO

Đến toàn thể CBNV LEADVIET và khách hàng

 

-       Thời gian nghỉ Tết Bính Thân bắt đầu từ ngày 04/02/2016 (tức ngày 26/12/2015 Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2016 (tức ngày 09/01/2016 âm lịch);

-       Ngày Thứ Tư, 17/02/2016 (tức ngày 08/01/2016 Âm lịch) công ty trở lại hoạt động bình thường.

     Công ty CPQT thông báo để Quý khách hàng và CBNV được biết.

     Trân trọng!

Nơi gửi:

-       Các phòng ban

-       Lưu văn thư

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)