Phỏng vấn khách hàng tại Hà Nội

Tags sản phẩm

Fanpage

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ thông báo số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghĩa lễ, tết năm 2017;

Căn cứ nội quy, quy định của Công ty;

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPQT LEAD VIỆT NAM THÔNG BÁO

Đến toàn thể CBNV LEADVIET

  • Thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu bắt đầu từ ngày 21/01/2017(tức ngày 24/12/2016 âm lịch) đến hết ngày 05/02/2017 (tức ngày 09/01/2017 âm lịch);
  • Ngày Thứ Hai, 06/02/2017 (tức ngày 10/01/2017 âm lịch) toàn thể CBNV trở lại công tác bình thường;

 

Nơi gửi:

  • Các phòng ban
  • Lưu văn thư

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)