Phỏng vấn khách hàng tại Hà Nội

Tags sản phẩm

Fanpage

Thông báo ưu đãi "MUA 3 TẶNG 1"

mua 3 tang 1

 

CÔNG TY CP QUỐC TẾ LEADVIET

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

Số: 126/TB-LV

   Hà Nội, ngày 04  tháng 09 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Khuyến mại “Mua 3 tặng 1”

Trong 3 ngày từ 15/09 đến 17/09, công ty CPQT LeadViet áp dụng chương trình ưu đãi “Mua 3 tặng 1” với khách hàng sử dụng ba sản phẩm Vina Tảo, Bioglucumin và Bioglucumin Lợi Gan.

Khách hàng mua sản phẩm trong thời gian khuyến mại được hưởng ưu đãi như sau:

- Mua 3 hộp Vina Tảo trị giá 1.260.000đ tặng 1 hộp Vina Tảo trị giá 420.000đ

- Mua 2 liều Bioglucumin (6 hộp nhỏ) trị giá 1.500.000đ tặng 1 hộp Vina Tảo trị giá 420.000đ.

- Mua 3 hộp Bioglucumin Lợi Gan trị giá 660.000đ tặng 1 hộp Bioglucumin Lợi Gan trị giá 220.000đ.

Công ty CPQT LeadViet kính thông báo đến quý khách hàng được biết.

Trân trọng!

 

*Lưu ý: Chương trình áp dụng từ: 8h ngày 15/09 đến hết 17h ngày 17/09/2015

 

Nơi gửi:

-         QLKD, NVKD

-         Các phòng ban liên quan

-         Lưu văn thư

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)